Samråd om Brandstegen lockade många

Publicerad
26 augusti 2015 15:16
Senast ändrad
27 augusti 2015 08:53
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Den 25 augusti hölls samråd i form av öppet hus om Brandstegen, en ny skola och nya bostäder i fd Hägerstens brandstation. Många intresserade kom till gymnastiksalen i brandstationen för att ta del av planhandlingarna och prata med representanter från staden och byggherren.

brandstegen öppet hus

Flertalet besökare var positiva till att det ska byggas en skola på platsen. Det kom en del frågor om trafiken och buller, både under byggtiden och när skolan är klar. Vissa framförde åsikter om fler parkeringsplatser och andra om färre parkeringsplatser. Flera önskade att området ner mot SL-depån och längs Hägerstensvägen mot Södertäljevägen ska bebyggas för att göra den tryggare och trevligare. Även frågor om hur Tellusborgsvägen kommer se ut kom upp bland besökarna och oro för ökad trafik.

brandstegen öppet hus

Planhandlingarna visades på nio stora planscher uppsatta på vikväggar. Vid varje plansch fanns specialister på plats för att svara på frågor.

öppet hus brandstegen

Eleverna som idag går på Midsommarkransens skola, i tillfälliga lokalerna vid Midsommarkransens gymnasium, fick rita hur de ville att den nya skolan skulle se ut. Alla önskemålen kan inte bli verklighet, men teckningarna kan fungera som inspiration i det fortsatta arbetet med utvecklingen av skolmiljön.

öppet hus brandstegen

Flera av barnen som hade varit med och ritat kom med sina föräldrar och visade upp sina teckningar.

öppet hus brandstegen

Under kvällen hölls två guidade promenader i området runt brandstationen. På promenaderna kom flera frågor upp om de tillfälliga förskolepaviljongerna i parken, samutnyttjande av parken mellan skolbarn och övriga, och viss oro från närboende om storleken på skolan. Varje promenad samlade ca 20 personer. Totalt uppskattas att ca 150 personer besökte öppet hus under kvällen.

Senast uppdaterad 27 augusti 2015