Samråd för förskolan Fiberpennan pågår 24 juni till 9 september

Publicerad
25 juni 2015 10:16
Senast ändrad
25 juni 2015 10:22
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Samråd pågår för detaljplanen till förskolan Fiberpennan. Samrådsmöte kommer hållas 24 augusti kl. 17–19 på Aspuddens bibliotek, Hägerstensvägen 133.

förskolan Fiberpennan

Illustration förskolan Fiberpennan, från söder/vändplan (Cedervall arkitekter)

Midsommarkransen är i behov av fler förskoleavdelningar. Planens syfte är att möjliggöra fortsatt befintlig förskoleverksamhet, ersätta paviljongen som står där idag med en ny byggnad och samtidigt utöka verksamheten från 4 till 8 avdelningar.

För utbyte av information och synpunkter inbjuds till samråd enligt 5 kap 11 § PBL (2010:900). Förskolan Fiberpennan är en del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 m fl, område vid kv Fiberpennan i stadsdelarna Hägerstensåsen och Midsommarkransen)

Planförslaget visas under tiden 24 juni – 9 september i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

Planförslaget visas även på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30, Hägersten, de tider då stadsdelsförvaltningen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 9 september ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer 2014-02383

Senast uppdaterad 25 juni 2015