Förskolan Flyttfågeln ska ersätta tidigare barack

Publicerad
21 januari 2015 13:21
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Aspudden och Midsommarkransen har brist på skol- och förskoleplatser på grund av de stora inflyttningar i området som skett de senaste åren. Stockholms stad har tagit ett helhetsgrepp på förskole- och skolfrågan för stadsdelarna. Förskolan Flyttfågeln är först ut.

/PageFiles/967353/flyttfågeln_område_webb.JPG

Förskolorna Flyttfågeln och kommande Fiberpennan byggs i ca 8 avdelningar i  två plan vardera på platser där det idag står paviljonger med tillfälliga bygglov. Fler barn kommer att få plats än idag.

/PageFiles/967353/flyttfågeln_MAX_webb.jpg

Illustration från Stenkilsgatan, MAX arkitekter

Samtidigt planeras en skola i den före detta brandstationen, i projektet kallat Brandstegen.

Senast uppdaterad 1 april 2015