Markanvisning för hus helt i trä

Publicerad
4 april 2015 13:16
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Exploateringsnämnden beslutade den 19 mars att ge Belatchew Fastighter markanvisning för bostadshus helt i trä. Bostäderna ska ligga vid Bäckvägen och Cedergrensvägen, mitt emot Uppenbarelsekyrkan, i Midsommarkransen.

/PageFiles/968734/belatchew_markanvisning_område.jpg

Byggnaden som planeras är helt i trä, i såväl konstruktion som i fasad. Det ska finnas gröna tak med boplatser för insekter så att dagvattnet fördröjs, samtidigt som insekterna bidrar till pollineringen i hela kvarteret. Byggnaden planeras innehålla minst 40 mindre bostadsrättslägenheter i 6-7 våningar. Även målet för energiförbrukning är högt och lägsta möjliga energiåtgång i alla byggsystem kommer att eftersträvas. Gården ska genomsyras av en mångfald av växter och ett rikt insektsliv, med plats för egen odling. På bottenvåningen planeras gemensamhetsutrymmen samt en lokal.

Lokalens läge intill korsningen längs ett välfrekventerat stråk skapar goda förutsättningar för verksamheter såsom café med uteservering i ett soligt läge. Byggtiden är beräknad till ca två år.

Senast uppdaterad 4 april 2015