Markanvisning av 260 lägenheter i Aspudden till Riksbyggen och Wallenstam

Publicerad
10 juni 2016 12:00
Ämne
Aspudden-Midsommarkransen

Den 9 juni markanvisade exploateringsnämnden 260 lägenheter i Aspudden till Riksbyggen och Wallenstam.

Förslaget omfattar ca 130 hyresrätter och ca 130 bostadsrätter längs Blommensbergsvägen, i enlighet med programmet för Aspudden Midsommarkransen.

aspudden blommendalsvägen

Projektområdet ligger längs Blommensbergsvägen söder om Aspuddens skola och Aspuddsparken.

I exploateringsområdet finns ett flertal större ekar. Grönkompensation kan användas som ersättning för de träd som inte är möjliga att bevara. Placeringen av husen gör att stora ledningsflyttar ut i Blommensbergsvägen måste göras och Blommensbergsvägen i praktiken byggas om.

Trafikkontoret har föreslagit att ett pendlingsstråk för cykel anläggs längs Blommensbergsvägen vilket skulle förbättra förbindelsen mellan Aspudden och Gröndal. Utbyggnaden av den nya vägen ska därför utformas i samråd med trafik- och renhållningsnämnden och ske i enlighet med Stockholms stads cykelplan.

Stadsdelen genomför en upprustning av Aspuddsparken. Den kommande exploateringen, och därtill ombyggnaden av Blommensbergsvägen, ska samordnas med planerade entréer till parken, önskemål om nya övergångställen, cykelbanor mm.

Markanvisning skedde 9 juni 2016, och planstart är beräknad till första kvartalet 2017.

aspudden blommendalsvägen

Visionsbild sett från Aspuddsparken. Illustration Arkitema.

Kontaktperson på exploateringskontoret är Karl Gylje, karl.gylje@stockholm.se

Senast uppdaterad 12 september 2016