Samråd för panncentral som blir bostäder

Publicerad
4 oktober 2016 13:03
Senast ändrad
21 oktober 2016 13:22
Ämne
Aspudden, Hägerstensvägen
Områden
Hägersten-Liljeholmen

Panncentralen från 1940-talet, fasad mot Hägerstensvägen.

Panncentralen vid Hägerstensvägen i Aspudden kan bli två bostäder. Under perioden 4 oktober - 18 november 2016 är det samråd om detaljplaneförslaget för projektet.

Om förslaget

Förslaget innebär att panncentralen från 40-talet byggs om till två bostäder. Bostäderna kommer att ha en tillgänglig entré som nås från innergården norr om byggnaden. Det finns även planer på två uteplatser, en mot Hägerstensvägen och en tystare på innergården. I samband med att byggnaden görs om kommer det skapas en handikapparkering och ett teknikutrymme i byggnadens källarplan.

Panncentralen är en av få bevarade i sitt slag i Stockholm och är ett exempel på hur panncentraler på 1930- och 40-talet utformades som lägre byggnader i anslutning till ett bostadshus. Eftersom panncentralen är särskilt kulturhistoriskt värdefull och grönklassad av Stadsmuseet kommer byggnaden i så stor utsträckning som möjligt behålla sitt ursprungliga utseende. Exempelvis ska panncentralens fönster bevaras och underhållas, och tillägg ska ha samma karaktär som byggnaden har idag. Till exempel ska nya fönster likna de som redan finns. Byggnaden kommer även att målas om med färger som motsvarar byggnadens ursprungliga palett. Det innebär att den får en ljus fasad, svart tak och stuprör och oxidröda fönstersnickerier.

Planområde

Karta över Aspudden med planområdet vid Hägerstensvägen inringat i gult

Planområdet ligger vid Hägerstensvägen och omfattar en panncentral från 1940-talet. Panncentralen ligger nära Aspuddens centrum och tunnelbanestation.

I centrumet finns en mataffär, ett apotek och ett bageri. Längs med Hägerstensvägen finns det gott om service och butiker, till exempel restauranger, frisörer, bokhandel, kemtvätt och annan service. Närmaste vårdcentral finns i Liljeholmen, en tunnelbanestation bort med röda linjen.

I nära anslutning till planområdet finns fyra förskolor. De närmaste grundskolorna ligger inom 4 kilometers avstånd och den närmaste grundsärskolan inom 1,4 kilometer.

I Bygg- och planjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Projektet i Bygg- och plantjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 4 oktober–18 november 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 9.00–16.00, tisdag klockan 9.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 9.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00.

Du kan även titta på planförslaget på Aspuddens bibliotek de tider då lokalen har öppet.
Aspuddens bibliotek

Samrådsmöte hölls den 10 oktober på Aspuddens bibliotek.

Kontakt

Caroline Henrysson, stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret, caroline.henrysson@stockholm.se

Senast uppdaterad 21 oktober 2016