Välkommen på samråd för Årstastråket Ormlången

Publicerad
10 juni 2014 16:11
Senast ändrad
11 juni 2014 12:54
Ämne
Årstastråket
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Välkommen på samrådsmöte om förslag till detaljplan för kvarteret Ormlången i stadsdelen Årsta. Mötet hålls tisdagen den 17 juni 2014 kl. 19.00–20.30. Mötet äger rum i Årsta Folkets Hus, Hjälmarsvägen 28 i Årsta. Under hela mötet finns representanter från Stockholms stad på plats för att diskutera och svara på frågor om förslaget.

Planförslaget finns tillgängligt här på webbplatsen från den 10 juni. Under perioden 10 juni – 22 augusti visas det även upp i Fyrkanten på Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 under husets vanliga öppettider. Planförslaget visas även i Årsta bibliotek, Årsta Torg 5, de tider då lokalen är öppen.

Synpunkter skickas senast den 22 augusti 2014 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller per post till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Ange alltid diarienummer 2013-20839.
 
Se inbjudan till samråd och planförslaget under Relaterade dokument.

Senast uppdaterad 11 juni 2014