Välkommen på samråd för Årstastråket, Glavsfjorden

Publicerad
10 juni 2014 16:16
Senast ändrad
12 juni 2014 12:05
Ämne
Årstastråket
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Välkommen på samrådsmöte om förslag till detaljplan för kvarteret Glavsfjorden i stadsdelen Årsta. Mötet hålls tisdagen den 10 juni 2014 kl. 19.00–20.30. Mötet äger rum i hörsalen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Under hela mötet finns representanter från Stockholms stad på plats för att diskutera och svara på frågor om förslaget.

Planförslaget finns tillgängligt här på webbplatsen från den 27 maj. Under perioden 27 maj – 8 augusti visas det även upp i Fyrkanten på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets vanliga öppettider. Planförslaget visas även i Årsta bibliotek, Årsta Torg 5, de tider då lokalen är öppen.

Synpunkter skickas senast den 8 augusti 2014 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller per post till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Ange alltid diarienummer 2013-20834.
 
Se inbjudan till samråd och planförslaget under Relaterade dokument.

Senast uppdaterad 12 juni 2014