Sommarens och höstens arbeten vid Årstastråket

Publicerad
8 juni 2015 15:13
Ämne
Årstastråket
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Flygfoto som visar pågående arbeten i Årstastråket, etapp 1.

  1. Lindes Backe, JM, 181 bostäder.
  2. Linde station, Familjebostäder, 176 bostäder.
  3. Kvarteret Medlemmen, JM, 76 bostäder och en förskola (6 avdelningar) i stadens regi.
  4. Kvarteret Bolmen, JM, 57 bostäder.

Det närmaste året blir intensivt med flera byggstarter och pågående arbeten. Det kommer att medföra störningar för dig som bor i närheten men vi ska göra vårt bästa för att minimera dem. Om ungefär ett år kommer stadens arbeten med gatuombyggnader successivt att avta.

Stadens mark- och gatuarbeten

Johanneshovsvägen: Här pågår arbete med att lägga ledningar i arbetsgatan. Vi försöker flytta arbetsgatan så långt norrut som möjligt för att underlätta för Familjebostäder som snart ska börja bygga sina hus vid Linde station.

Arlabacken: Vi kommer att riva stödmuren mot Södermalms trä och ersätta den med en ny och högre stödmur.

Årstavägen är fortsatt avstängd. Här fortsätter vi med schakt- och ledningsarbeten av gatan och därefter påbörjar vi den andra halvan mot Bårensvägen.

Stadens arbeten pausar i juli förutom arbetet med stödmuren mot Södermalms trä.

JM börjar bygga i Lindes Backe

I Lindes Backes södra del fortsätter arbetet med garaget. Gång- och cykeltrafiken är omlagd och ligger nu intill husen. Fram till sommaren pågår återfyllning mot huset och en andra byggkran har monterats. I Lindes backes norra del har grundläggningsarbetet och arbetet med bottenplattan startat. Vecka 32 kommer en tredje byggkran att monteras. Arbete med belysning i tunneln pågår. JM gör ett uppehåll i arbetena i Lindes Backe under veckorna 28-31.

I höst kommer JM att börja bygga i kvarteret Medlemmen och i början av 2016 är det byggstart i kvarteret Bolmen.

Familjebostäder utför förberedande markarbeten

Familjebostäder ska bygga 176 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. I våras startade arbetet med att förbereda marken för bygget. Förberedelserna pågår året ut och därefter börjar husen byggas. Under veckorna 28-32 stänger SL av Tvärbanan på vissa sträckor. Familjebostäder passar då på att bygga stödmuren mot spåren. Även sprängningar kommer att utföras under den här perioden.

Kontaktpersoner

Mark- och gatuarbeten

Torbjörn Byrnäs, byggledning
InfraKonsult
torbjorn.byrnas@infrakonsult.se

Övergripande frågor

Patrik Dahlin, projektledare
Stockholms stad
patrik.dahlin@stockholm.se

Helena Lombrink, kommunikatör
Stockholms stad
helena.lombrink@stockholm.se

Byggherrar

JM AB
Annsophie Hallmans-Beck
annsophie.hallmans-beck@jm.se

Familjebostäder
Linda Centerskog
linda.centerskog@familjebostader.com

 Mer information om projektet på stockholm.se/arstastraket

Senast uppdaterad 8 juni 2015