Årstastråket deltar i EU-miljöprojekt

Publicerad
13 oktober 2014 09:57
Ämne
Årstastråket
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Stockholm har, tillsammans med Köln och Barcelona, blivit utsedd att leda det europeiska miljöprojektet GrowSmarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Årstastråket är ett av de områden där lösningarna testas i praktiken. Där är det Stockholmshems befintliga flerbostadshus, söder om Tvärbanan, som kommer att få pröva ny teknik. Totalt bidrar EU-kommissionen med 25 miljoner euro för GrowSmarter.

Senast uppdaterad 17 juli 2015