Samråd om miljökonsekvenser

Publicerad
18 oktober 2013 13:18
Ämne
Årstafältet

Samråd om miljökonsekvenser
18 oktober - 28 november

Fredag 18 oktober startar ett gemensamt samråd kring miljökonsekvenserna för programmet för Årstafältet, parken och den första bebyggelseetappen. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) finns utställd i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan och stadsdelskontoret för Årsta-Enskede-Vantör på Slakthusplan 4. Samrådet pågår till den 28 november.

I samband med samrådet planeras ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Tekniska Nämndhuset , Gamla biblioteket, den 18 november kl 15-18. På mötet deltar sakkunniga från staden för att informera, svara på frågor och samla in synpunkter.

Miljökonsekvensrapporterna hittar du under "relaterade dokument". Alla Samrådshandlingar hittar du under "Planer på samråd" längst ner på sidan. Välj Östberga i rullisten.

Senast uppdaterad 17 juli 2015