Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet

Publicerad
30 oktober 2015 11:31
Senast ändrad
30 oktober 2015 11:36
Ämne
Årstafältet
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet genom anläggning av damm samt ny- och omförläggning av ledningar vid Årstafältet

Bebyggelsen på Årstafältet planeras kring parken med en dagvattendamm i centrum. Projektet innefattar ombyggnad av befintlig dagvattendamm för avrinning av en fullt utbyggd stadsdel samt omgrävning/nyanläggning av ledningar för vatten och avlopp. Verksamheterna kräver tillstånd hos mark- och miljödomstolen och samråd med berörda är en viktig del i ansökan. Syftet med samrådet är att informera om det planerade projektet och fånga in synpunkter i ett tidigt skede.
 
Här hittar ni samrådsunderlag för den planerade vattenverksamheten. Samrådsunderlaget ställs även ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.
 
Har ni frågor eller synpunkter gällande planerade åtgärder vänligen kontakta Camilla Boberg på Sweco.

camilla.boberg@sweco.se

Tel direkt: +46(0)8 69 51 311

Senast uppdaterad 30 oktober 2015