Inbjudan till samrådsmöte 16 januari 2013

Publicerad
11 december 2012 08:55
Ämne
Årstafältet
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Skiss Årstafältet, etapp 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för ny bebyggelse på Årstafältet. Detaljplanen utgör den första bebyggelseetappen på Årstafältet, där det planeras ca 4000 nya bostäder och en stadspark i ett centralt och attraktivt läge.

Planen syftar till att göra det möjligt att genomföra stadens strategi att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel som kopplar samman Årsta och Östberga. Visionen för Årstafältet är en plats för möten.

Planområde

Den första bebyggelseetappen på Årstafältet inleds i fältets norra delar, mot Valla gärde och tvärbanan. Planen syftar till att länka samman Årstafältet med omgivande stadsdelar, och skapa nya mötesplatser för de boende. Planen gör det möjligt att bygga ca 430 lägenheter, samt lokaler.

Välkommen på Öppet hus den 16 januari

Under det öppna huset kommer sakkunniga från staden att finnas på plats för att informera, svara på frågor och samla in synpunkter. Planförslaget redovisas med text, bilder och en fysisk modell.

Tid: Onsdag den 16 januari Tid kl. 16.00 - 20.00
Plats: Årsta folkets hus, Årsta torg

Ta del av förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 11 december 2012 – 12 februari 2013 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Du kan få kopior av alla handlingar mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Förslaget visas även på Årsta bibliotek, Årsta Torg 5, samt i receptionen på Enskede – Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4.

Lämna synpunkter på förslaget

Du som vill lämna synpunkter på förslaget ska lämna dem skriftligen senast den 12 februari 2013.

Skicka synpunkterna med post till:
Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen
Box 8314 104 20 Stockholm

eller via

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange dnr 2011-11775-54

Senast uppdaterad 17 juli 2015