Nya bostäder till Årstafältet

Publicerad
15 april 2014 16:26
Ämne
Årstafältet

Den 3 april godkände exploateringsnämnden ett förslag att fortsätta planeringen av ett nytt område på Årstafältet - Årstafältet Södra. Därigenom kan Årstafältet komma att inrymma 6 000 bostäder. Det innebär ett betydande tillskott av bostäder och service i Årstafältets södra delar och stärker kopplingarna mellan stadsdelarna Östberga och Årsta i en sammanhängande stadsbygd.

Bedömningen är att området, som ligger söder om Östbergavägen, kan ge ett tillskott om ca 1 000 nya lägenheter av varierande storlekar och upplåtelseformer. Även förskolor och annan service kan rymmas inom området. Förslaget stämmer väl överens med stadens övergripande mål för bostadsbyggandet, med 140 000 nya bostäder fram till år 2030.

I ett första steg markanvisas 180 lägenheter vardera till de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder och Familjebostäder. Resterande 640 lägenheter kommer senare att markanvisas till andra byggherrar. Vilka är inte beslutat ännu. Pågående planarbete visar att det finns potential för ca 5 000 bostäder istället för de 4 000 som bedömts inom de delar av programområdet som redan tidigare var utpekade för ny bebyggelse. Totalt bedöms att det finns potential att öka antalet lägenheter i Årstafältet från ca 4 000 till ca 6 000 lägenheter. Det betyder att Årstafältet kan ge plats för ungefär 15 000 i stället för som tidigare beräknat 10 000 invånare.

Senast uppdaterad 17 juli 2015