Inbjudan till plansamråd

Publicerad
3 september 2012 01:00
Ämne
Årstafältet

Nu startar samrådet för parken. Välkommen att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter under samrådstiden 3 september – 15 oktober 2012.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för parken på Årstafältet. Parken ingår i stadsutvecklingsområdet Årstafältet där det planeras ca 4 000 nya bostäder och en park i ett centralt och attraktivt läge. Planen syftar till att förändra den befintliga parken så att den ska kunna utformas i samklang med den planerade nya bebyggelsen. Visionen för Årstafältet är "en plats för möten", med parken som hjärtat i den nya stadsdelen.

Samrådsförslaget, annons om samråd samt en blankett för att lämna synpunkter finner ni nedan. Förslaget finns även i plantjänsten.

Två samrådsmöten kommer att hållas i form av öppet hus:

Tisdagen den 18 september kl. 15.00-20.00. Plats: tält framför Östbergaskolan, Östbergatorget samt torsdagen den 27 september kl. 15.00-20.00. Plats: tält framför Årsta bibliotek, Årsta torg.

Läs gärna mer om dialogen.

Senast uppdaterad 17 juli 2015