Geoteknisk provtagning sker vecka 27-28 på Årstafältet

Publicerad
27 juni 2012 08:44
Ämne
Årstafältet

Nu i sommar, under vecka 27-28, kommer en geoteknisk provtagning att utföras på Årstafältet. Syftet är att undersöka marken för att bedöma vilken grundförstärkningsteknik som är mest lämplig för gator och torg. Det är företaget WSP som utför undersökningen åt exploateringskontoret.

Senast uppdaterad 17 juli 2015