Exploateringskontoret asfalterar för skejt på Årstalänken

Publicerad
28 juni 2012 10:33
Ämne
Årstafältet

Redan i nästa vecka asfalterar exploateringskontoret en del av Årstalänken så att den kan användas av skejtare. Tidigare i år har kulturförvaltningen bidragit med 100 000 kr för att göra det möjligt för de aktiva själva att bygga en tillfällig skejtanläggning på platsen. Den asfalterade ytan blir 700 kvm. I takt med att den nya stadsdelen byggs ut kommer nya aktivitetsytor att färdigställas och provisorier ersätts med nya anläggningar i parken.

Senast uppdaterad 17 juli 2015