Tappvägen delvis avstängd för fordonstrafik 14-25 november

Publicerad
14 november 2016 11:00
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Karta där den delen av Tappvägen som är avstängd är markerad med lila färg.

Under perioden 14-25 november 2016 är Tappvägen, delen mellan Mariehällsskolan och Annedalsvägen avstängd för fordonstrafik. Detta på grund av etablering av byggarbetsområde för Trifam Fastighets AB som bygger om fastigheten Baltic 8 och Skanska Sverige AB som bygger bostäder i Linaberg.

Fotgängare och cyklister kan passera området på en tillfällig gång- och cykelbana.

Området är markerat med lila på kartan ovan.

Kontakt
Trifam Fastighets AB: Lars-Peter Brette
Skanska Sverige AB: Ronnie Persson

Senast uppdaterad 14 november 2016