Pilotstudie om Annedal - hur utvärderar vi kvalitet?

Publicerad
27 mars 2017 15:07
Senast ändrad
27 mars 2017 15:16
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Foto på hus och gångstråk kantat med träd, grönska och lyktstoplar

Gångstråk i Annedal, Bromma. Foto: Simon Gate

Exploateringskontoret producerar löpande nya bostäder, gator och parker. Men hur upplever de närboende och de som flyttar in platsen när bebyggelsen är klar? Stämmer upplevelsen överens med den vision som fanns när området utformades?

Exploateringskontoret har gjort en pilotstudie inom projektet Annedal vars syfte var att ta fram och testa en utvärderingsprocess. Det gjordes genom att låta personer utvärdera de mål som hade satts upp i gestaltningsprogrammet för området Annedal.

Läs rapporten "Utvärdering av kvalitativa mål. Pilotstudie: Annedal"

Läs en sammanfattning – "Hur utvärderar vi kvalitet?"

Senast uppdaterad 27 mars 2017