Samråd om nya lägenheter, förskola och verksamhetslokaler i Annedal, Mariehäll

Publicerad
6 juli 2015 07:00
Senast ändrad
17 augusti 2015 16:19
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Förslag till detaljplan för kvarteret Baltic 8 m.fl. i stadsdelen Mariehäll, S-Dp 2013-07407.

Kvarteret Baltic 8, Scheiwller Svensson ArkitektkontorKvarteret Baltic 8, Bild: Scheiwller Svensson Arkitektkontor

I detaljplanen för kvarteret föreslås att delar av den nuvarande kontors- och industrifastigheten vid Baltic 8 rivs för att ge plats åt cirka 285 bostäder, cirka 2200 kvm yta för verksamhetslokaler och en förskola med 8 avdelningar. Förändringen av kvarteret Baltic 8 m. fl. kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal.

Planen skapar möjligheter

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bostadsbebyggelse med centrumändamål i bottenvåningarna och förskola genom rivning av delar av den befintliga industribyggnaden. De två befintliga garageplanen i byggnaden bevaras dels på grund av konstruktionen, dels eftersom grannfastigheternas boendeparkering inryms här. Garageplanen utvecklas även med studentbostäder och lokaler för verksamheter. De övriga delarna av byggnaden rivs och ger plats för ny bostadsbebyggelse på bevarade våningsplan.

I Plan- och Byggtjänsten visas området på karta. Där kan du också läsa mer och lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret bjuder in till samrådsmöte den 20:e augusti kl. 17-19 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, i Hörsalen (entréplanet).

Titta på förslaget

Detaljplaneförslaget visas under tiden den 6 juli - 4 september 2015 på följande platser under respektive kontors öppettider:

• FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
• Stadsbyggnadskontorets webbplats (Länk till Bygg- och plantjänsten)

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset,

    Öppettider
  • måndag - onsdag 9.00–16.00
  • torsdag 9.00–18.30
  • fredag 10.00-15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Har du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 4 september 2015 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: S-Dp 2013-07407

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

 

Senast uppdaterad 17 augusti 2015