Miljöprover tas längs Bällstavägen vid Mariehäll 3 augusti

Publicerad
3 augusti 2016 05:00
Senast ändrad
3 augusti 2016 09:27
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Miljöprover kommer att tas i asfalten längs Bällstavägen den 3 augusti. Det innebär att ett flertal hål borras i asfalten i höjd med Mariehäll. Framkomligheten kan stundtals vara begränsad.

Arbetena utförs av WSP Sverige AB och Diamantteknik AB på uppdrag av exploateringskontoret och trafikkontoret.

Proverna tas inför kommande upprustning av Bällstavägen  
Läs mer om upprustiningen av Bällstavägen.

Senast uppdaterad 3 augusti 2016