Förskolepaviljong planeras vid Lönnebergaparken i Annedal

Publicerad
24 april 2015 15:32
Senast ändrad
24 april 2015 16:30
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Flicka bygger med klossar. Foto: Malin MarcussonFlicka bygger med klossar. Foto: Malin Marcusson

Bromma stadsdelsförvaltning, som ansvarar för stadsdelens förskolor, arbetar intensivt med att hitta lösningar för komma till rätta med bristen på förskoleplatser i Annedals-/Mariehällsområdet.

Nu arbetar staden för att få till en paviljong för cirka 95 barn vid Bällstavägen invid Lönnebergaparken.

I dag har Peab sin byggetablering på platsen och i slutet av april kommer Peab att flytta etableringen till andra sidan Dartanjangs gata. Under den tid flytt av etableringen äger rum kan framkomligheten stundtals vara begränsad i området Dartanjangs gata/Kamomillagatan och korsningen mot Bällstavägen.

Bromma stadsdelsförvaltning bedömer att förskoleverksamheten kan starta i den nya paviljongen i november 2015.

Senast uppdaterad 24 april 2015