Dartanjangs gata vid Bällstavägen avstängd för biltrafik 8 mars - 4 april.

Publicerad
7 mars 2017 11:24
Senast ändrad
13 mars 2017 09:27
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Karta där avstängs område längs Dartanjangs gata framgår.

Under perioden 13 mars - 4 april 2017 är Dartanjangs gata vid Bällstavägen avstängd för biltrafik på grund av gatuarbeten i korsningen. Tappvägen är därför den enda in-/utfartsvägen till/från Annedal under perioden. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet vid Dartanjangs gata/Bällstavägen som vanligt. 

 

Arbetena längs Bällstavägen fortgår

Arbetet på Bällstavägen pågår. Det finns ett körfält för biltrafik öppet i vardera riktning förbi arbetsområdet. Gående kan gå längs Bällstavägen. Cyklister ombeds cykla via Kamomillagatan.

Senast uppdaterad 13 mars 2017