Ytterligare en byggetapp nästintill klar

Publicerad
17 november 2015 16:50
Senast ändrad
18 november 2015 22:17
Ämne
Bromma, Annedal

/PageFiles/1098626/Annedal-2015-11-18.jpg

Nu är sista etappen öster om Tappvägen i Annedal nästintill färdigbyggd. Den 17 november gick nästan alla gator öster om Tappvägen över till trafikkontoret som ansvarar för skötseln av dem. Undantaget är gatorna i östra delen av  kvarteret Mållgan, i hörnet Kamomillagatan/Dartanjangs gata. Här kommer färdigställandet av gatorna att utföras efter att Peab avslutat sin byggnation av bostäderna.

Vad innebär detta för dig?

Parkeringsregler ändras. Nya parkeringsskyltar finns när området övergår till trafikkontoret. Vänligen följ dessa skyltar. Inom området får man bara parkera i avsedda parkeringsfickor, i övrigt råder parkeringsförbud.

Trafikkontoret ansvarar för skötseln av gator och torg. Sedan tidigare har Bromma stadsdelsförvaltning ansvar för parkstråket utmed ån, Ronja Rövardotters stig, Lönnebergaparken och Annedalsparken.

Du kan anmäla fel på gator, parker och torg genom att fylla i ett formulär på webben: www.stockholm.se/felanmalan alternativt använda Stockholms stads app ”Tyck till”.

I Linaberg byggs det vidare

Även om byggnationen öster om Tappvägen till stor del avslutas så pågår det arbeten inom Linaberg väster om Tappvägen. Här uppförs det cirka 470 bostäder samt förskola och en ny gata som ansluter till Emils gata.

Upprustning av Bällstavägen

Bällstavägen kommer att rustas upp till en mer stadsmässig gata med trädalléer och parkeringsfickor på båda sidor om vägen samt cykelbanor som knyter an till cykelpendlingsstråket mellan Islandstorget och Sundbyberg. Avsikten är att binda ihop Mariehälls- och Annedalsområdet. Arbetet beräknas starta under 2016.

Senast uppdaterad 18 november 2015