Bubbelparken i Mariehäll rustas upp

Publicerad
6 september 2016 17:21
Senast ändrad
1 juni 2017 14:42
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Karta över Mariehäll. Bubbelparken är markerad med lila nål.
Karta över Mariehäll. Bubbelparken är markerad med lila nål.

 

Bubbelparken som ligger vid Kratsbodavägens slut är mycket välbesökt och uppskattad. Nu rustas den upp. Parken får bland annat ny lekutrustning i form av till exempel gungor, klätterställning, balansbana, fjädergungor samt flera ställen med sittmöjligheter.

Upprustningen av parken har behövt avbrytas då vintern kom tidigare än beräknat. Av säkerhetsskäl är parken därför avstängd tills alla installationer är klara. Bland annat saknas en gummibeläggning som har en viktig dämpande funktion. Den kan inte läggas på plats i kyla. Vi beräknar därför att upprustningen kan bli klar framåt mitten av juni 2017.

Vi hänvisar till andra lekparker i området.

Den nya belysningen längs gångvägen mellan Tappvägen och Kratsbodavägen är installerad. Arbetena avslutades i mitten av november 2016.

Arbetena utförs av NCC entreprenad

 Illustrationsplan över parkupprustning Bubbelparken

Senast uppdaterad 1 juni 2017