Nu börjar upprustningen av Bällstavägen i Mariehäll

Publicerad
1 september 2016 17:22
Senast ändrad
2 september 2016 11:48
Ämne
Bromma, Annedal
Områden
Bromma

Bild på Bällstavägen västerut

Måndag 5 september påbörjas arbetena med att rusta upp Bällstavägen, delen mellan Tappvägen och Dartanjangs gata i Mariehäll, Bromma.

Åtgärderna består i ny gång- och cykelbana, fler övergångsställen och upprustade busshållplatser. Satsningen bidrar till att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och tillgängligheten i området.  Arbetena startar med 5 september med förberedande arbeten. Upprustningen pågår till sommaren 2017.

Läs mer på projektets webbplats

Senast uppdaterad 2 september 2016