Vidare åtgärder kring resecentrum efter boendedialog

Publicerad
31 mars 2014 13:54
Senast ändrad
15 september 2016 10:29
Ämne
Älvsjö centrum

Arbetet med nya resecentrum fortsätter. Åtgärdsprogram har tagits fram efter värdefulla synpunkter på boendedialogen.

Det kom in många frågor kring färdigställande av nya resecentrum på boendedialogen som genomfördes i höstas med återkopplingsmöte i mars. Stockholms stad har nu i samarbete med Trafikförvaltningen (fd SL) och bussentreprenören Keolis, tagit fram åtgärdsprogram efter sina respektive ansvarsområden.

Stadens ansvar och åtgärder finns redovisade under Frågor och svar, här på projektwebben. Svaren kommer att uppdateras löpande allt eftersom.

/PageFiles/1030738/torget_jan14_webb.jpg

Senast uppdaterad 15 september 2016