Invigning av Älvsjö resecentrum

Publicerad
24 oktober 2012 13:00
Ämne
Älvsjö centrum

Älvsjös nya resecentrum invigdes 24 oktober. Det är ett modernt nav som underlättar byten mellan pendeltåg, buss och cykel. I resecentrumet finns ett väderskyddat cykelparkeringshus, ny bussgata och en bussvänthall i direkt anslutning till pendeltågstationen.

Senast uppdaterad 17 juli 2015