Arbete kring Älvsjö centrum fortskrider

Publicerad
23 april 2015 14:18
Ämne
Älvsjö centrum

Arbete kring Älvsjö centrum fortsätter med smått och stort.

Över bussgatan vid resecentrum pågår under slutet av april och början av maj linspänning. Det är vajrar som spänns över gatan där belysningen ska hänga. I samband med detta kommer de tillfälliga stolpar som haft belysning tidigare att kunna tas bort.

linspänning Älvsjö centrum

I mitten av april genomförde Trafikverket en stor klottersanering på komfortskärmarna mellan centrum och spåren. Många meter skärmar sanerades från klotter på båda sidor och trasiga glasrutor byttes ut.

/PageFiles/1030743/schaktning_webb.jpg

Arbete med kvarter 5, längs bort från centrum längs spåren, har påbörjats med schaktning av jord för planerat hotell på platsen.

De sista markarbetena kring torget med plattläggningen har dragit igång under april och kommer pågå i omgångar fram till hösten för att färdigställa hela torget mot det kvarter som byggs. Under maj planeras även de färgade fontänerna på torget att komma igång och spruta vatten igen.

Senast uppdaterad 17 juli 2015