Välkommen till samråd om detaljplan 1

Publicerad
24 oktober 2013 09:21
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Stadsbyggnadsnämnden tog den 13 december 2012 ställning till redovisning av programsamråd och beslutade om inriktning för det fortsatta arbetet.

Den första detaljplanen för programmet är på samråd under perioden 18 oktober till 29 november 2013. Samrådsmötet hålls som ett öppet hus den 14 november kl. 16-19:30 på medborgarkontoret i Älvsjö. Adressen är Älvsjö stationsplan 21. Kom och träffa respresentanter från staden och byggherrarna och ställ dina frågor.

/PageFiles/1030748/6.1 parkvy_webb.jpg

Detaljplanen omfattar blandstadsbebyggelse med ca 580 lägenheter i en första utbyggnadsetapp av tre-fyra etapper med sammanlagt ca 1500 bostäder. Inom den första etappen ingår även områdets huvudgata, lokaler för verksamheter samt två förskolor.

Planförslaget visas under tiden 18 oktober – 29 november i FYRKANTEN i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag - onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även på medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21, de tider då lokalen har öppet samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på programförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 29 november 2013 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Senast uppdaterad 17 juli 2015