Välkommen på öppet hus om Älvsjövägen/Kabelverket 11 den 1 juni

Publicerad
26 maj 2016 12:19
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Välkommen på samrådsmöte i form av öppet hus om Älvsjövägen/Kabelverket 11 den 1 juni kl 17.00-19.00 på medborgarkontoret i Älvsjö.

Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild vy från söder med Älvsjövägen och parkeringshus till höger. Parkeringshus föreslås få fasad med modernt skärmtegel. Sadeltaken mot Älvsjövägen möter den lägre bebyggelsen på andra sidan. Illustration AIX Arkitekter.

Den sista etappen inom Älvsjö Kabelverket är på samråd den 11 maj till 22 juni. Detaljplanen omfattar ca 660 bostäder av totalt ca 1 800, samt en förskola och ny park.

De 660 bostäderna består av 430 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 146 bostadsrätter. Planförslaget ska möjliggöra lokaler för centrumändamål, ny förskola samt ett parkeringshus. Det omfattar även nya parker samt ett nytt allmänt grönt stråk som förbättrar kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.

Senast uppdaterad 26 maj 2016