Trädfällning inför byggstart

Publicerad
29 september 2016 11:35
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Under hösten och vintern utför JM markarbeten för de hus som ska byggas de norra kvarteren i Kabelverket och kommer då att fälla en del träd.

Nu inleds bygget av kvarteren närmast Solbergaskogen, kvarter 3, 4, 5 och 6. Inledningsvis görs markarbeten för att kunna anlägga husgrunder och garage. I samband med detta kommer det att fällas träd längs gränsen mot Solbergaparken, de träd som ska fällas respektive sparas är markerade med färgade band.

/PageFiles/1279068/Kabelverket Solbergaskogen_webb.jpg
Illustration: AIX

I området norr om bostadshusen kommer det att anläggas en ny park som kopplar mot Solbergaskogen.

Markarbetena beräknas vara färdiga under våren 2017.

Senast uppdaterad 29 september 2016