Spadtag i Älvsjö Kabelverket/Älvsjöstaden

Publicerad
23 juni 2016 15:12
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Den 13 juni hade JM och Familjebostäder ett gemensamt spadtag i Älvsjö Kabelverket/Älvsjöstaden.

Inom projekten Kabelverket och Sandaletten planeras en ny stadsdel med ca 1 600 hyres- och bostadsrätter. Den 13 juni firades att bygget nu är i full gång.

Älvsjö Kabelverket

Flygbild med planerad bebyggelse inlagd som vita byggnader.

För Familjebostäder är bygget indelat i tre etapper, där den första är startklar:

  • Etapp 1. 133 hyresrätter i Kabelverket 9. Byggnation pågår med inflyttning under 2017.
  • Etapp 2. 157 hyresrätter i Sandaletten. Byggstartar 2017. Planerad inflyttning 2019. 70 studentlägenheter i kvarteret Prästgårdshage. Detaljplan överklagad.
  • Etapp 3. Kabelverket 8A, ombyggnation av befintlig fastighet till 86 studentlägenheter. Inflyttning 2017. Kabelverket 11, 430 hyresrätter, plansamråd pågår.

Älvsjö Kabelverket

Älvsjö Kabelverket

Senast uppdaterad 23 juni 2016