Sandaletten i Älvsjö ute på granskning

Publicerad
28 september 2015 15:00
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Flygbild Sandaletten Älvsjö Kabelverket

Detaljplanen för Sandaletten, etapp två för Älvsjö Kabelverket är på granskning 23 september till 21 oktober 2015.

Planen är den andra av totalt tre utbyggnadsetapper av Kabelverket med sammanlagt cirka 1500 bostäder. Området har tidigare använts för kontors- och industriändamål.

I östra delen av planområdet planeras bebyggelsen uppföras i tre kvarter mot Prästgårdsparken och Solbergaskogen. Vid korsningen Armborstvägen/Götalandsvägen planeras studentbostäder. I östra delen planeras flerbostadshus. Totalt planeras 540 bostäder.

Målsättningen är att skapa en tilltalande boendemiljö med en modern och tät stadsmässig karaktär där bostäder och verksamheter samverkar till att bottenvåningarna blir aktiva och levande gaturum.

Senast uppdaterad 28 september 2015