Samrådsmöte om Älvsjövägen/Kabelverket 11 genomfört

Publicerad
7 juni 2016 09:00
Ämne
Älvsjö Kabelverket
Områden
Älvsjö

Samrådsmöte i form av öppet hus genomfördes på Älvsjö medborgarkontor den 1 juni mellan 17.00 och 19.00. Det är den sista detaljplanen för programmet Älvsjö Kabelverket, och omfattar ca 660 lägenheter längs med Älvsjövägen och centralt inom kvartetet Kabelverket, ett nytt grönstråk, ny förskola och utveckling av befintlig ekbacke.

Älvsjövägen Kabelverket

Planförslaget fick både ros och ris. En del äldre besökare hade nostalgiska band till Ericssonfabriken och tyckte därför att det var tråkigt att så många hus försvinner. De gällde även de byggnader som finns i de andra planområdena. Besökande såg positivt på att två byggnader inom området bevaras och utvecklas. En del besökare ställde frågor om trafiken längs Älvsjövägen. Oro finns för ökad trafik, buller och vibrationer.

Älvsjövägen Kabelverket

På plats under kvällen fanns tjänstemän från projektgruppen och stadsdelförvaltningen, samt byggherrar och arkitekter. Antal besökare uppskattades till ca 30 personer.

Senast uppdaterad 14 juni 2016