Samråd för Kämpetorps skola, bollplan mm pågår

Publicerad
28 april 2015 11:07
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Under perioden 28 april till 9 juni pågår samråd för Kämpetorpsskolan, nybyggnad av förskola, idrottshall och ny bollplan, kallad Medaljongen 3 m fl. Samrådsmöte som öppet hus kommer hållas på medborgarkontoret i Älvsjö, tisdag 19 maj kl. 16:30-19.

Kämpetorp Medaljongen Älvsjö Kabelverket

Kämpetorpsskolan planeras öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever. Den gamla skolbyggnaden bevaras och samspelar med nya byggnader, för att uppnå en fungerande skolenhet och nya uterum. Ett entrétorg skapas mellan nuvarande huvudbyggnad och tillbyggnaden längs med Älvsjövägen.

Kämpetorp Medaljongen Älvsjö Kabelverket
 
Nuvarande gymnastiksal klarar inte skolans kommande behov utan rivs. Skolan kommer istället att använda de nya idrottshallar som planeras. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar, en mittdel i två våningar med servicefunktioner, samt en 11-manna fotbollsplan, som kan delas i två 7-mannaplaner. Skolgårdens närhet till Solbergaskogen och fotbollsplanen utökar skolbarnens område och ger dem möjlighet till spel och lek under rasterna.

Kämpetorp Medaljongen Älvsjö Kabelverket

Planförslaget visas under tiden 2015-04-28 – 2015-06-09 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00 - 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

Planförslaget visas även på medborgarkontoret i Älvsjö, Älvsjö stationsplan 21, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, stockholm.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 9 juni 2015 ha inkommit till

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer 2014-05492

Senast uppdaterad 17 juli 2015