Kämpetorps skola och bollplan i Älvsjö på granskning

Publicerad
24 februari 2016 09:28
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Ett förslag till detaljplan för Kämpetorps skola och bollplan har tagits fram och är på granskning 24 februari till 23 mars 2016.

Kämpetorp Medaljongen Älvsjö Kabelverket

Visionsbild perspektiv, flygbild från öster. Illustration: Aperto arkitekter

Detaljplanen innebär utbyggnad av Kämpetorpskolan till en F-9 skola med ca 1000 elever, nybyggnad av en matsal, nybyggnad av en friliggande förskola om sex avdelningar samt en ny byggnad med två idrottshallar i anslutning till en ny bollplan (11-mannaplan).

Kämpetorp Medaljongen Älvsjö Kabelverket

Visionsbild vy från Medaljonggatan, idrottshallen till vänster och förskolan till höger

Planförslaget ställs ut för granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen, måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00 – 15 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även på medborgarkontoret i Älvsjö, Älvsjö stationsplan 21, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, se länk nedan.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 23 mars ha inkommit till Stockholms stadsbyggnadsnämnd

Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer Dp 2014-05492

Senast uppdaterad 24 februari 2016