Kämpetorps skola och bollplan i Älvsjö antagen av stadsbyggnadsnämnden

Publicerad
23 maj 2016 10:12
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Den 18 maj 2016 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanen för Kämpetorps skola och bollplan i Älvsjö. Granskning genomfördes 24 februari till 23 mars.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Kämpetorpskolan till en F-9 skola med ca 1000 elever, nybyggnad av en matsal, nybyggnad av en förskola om sex avdelningar samt en ny byggnad med två idrottshallar i anslutning till en ny bollplan.

kämpetorps skola och bollplan entre älvsjö

Visionsbild idrottshallens entré från korsningen Medaljonggatan och Kabelverksgatan. Illustration Liljewall arkitekter.

Särskilt uttalande från nämnden 18 maj: Stadsbyggnadsnämnden välkomnar utbyggnaden och kompletteringen av skolans lokaler. I samband med utbyggnaden vill vi lyfta fram vikten av att värna så många av de stora träden i och omkring skolan.

Planförslaget skickades ut för granskning under tiden 2016-02-24 – 2016-03-23. Under granskningstiden inkom fem yttranden. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att flertalet remissinstanser och boende i huvudsak är positiva till planförslaget som innebär ett välbehövligt tillskott av skol- och idrottslokaler i ett område med stor befolkningstillväxt.

Senast uppdaterad 23 maj 2016