Detaljplanen för etapp 2, Sandaletten i Älvsjö Kabelverket antagen av stadsbyggnadsnämnden den 10 december

Publicerad
16 december 2015 13:56
Ämne
Älvsjö Kabelverket

Detaljplanen för etapp 2, Sandaletten i Älvsjö Kabelverket antagen av stadsbyggnadsnämnden den 10 december 2015.

Planen omfattar ca 470 nya bostäder i form av hyreslägenheter, verksamhetslokaler och förskola. 157 lägenheter avses bli hyreslägenheter, fem som LSS-lägenheter, 313 som bostadsrätter och 65 som studentbostäder.

Sandaletten Älvsjö kabelverket

Flygbildmontage över detaljplanen Sandaletten, Älvsjö Kabelverket. Varg Arkitekter

 

Senast uppdaterad 16 december 2015