Byggstart för campus Albano

Publicerad
1 december 2015 14:30
Senast ändrad
9 december 2015 14:42
Ämne
Östermalm, Albano

Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson vattnar trädet.

Den 30 november  gick startskottet för campus Albano. När området står klart blir Albano ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Här skapas ett unikt socialekologiskt campus för 15 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 student- och forskarbostäder och plats för kommersiell service.

På plats för att markera byggstarten av campus Albano fanns ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, rektorerna för SU och KTH Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson, Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson, Svenska Bostäders VD Pelle Björklund samt vice kårordförande Isabella Hagnell (SUS) och kårordförande Pontus Gard (THS). 

Finansborgarråd Karin Wanngård står vid trädet

1 000 student- och forskarbostäder

Förutom att Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med utbildnings- och forskningslokaler, kommer även cirka 1 000 bostäder för studenter och forskare att byggas på området samt lokaler för kommersiell service som restauranger och caféer. En mångfald av verksamheter bidrar till att skapa en levande stadsmiljö under dygnets alla timmar. 

Hållbar stadsdesign

Utvecklingen av campus Albano kommer att ske i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

Aktörer

Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH 
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokalerna) och Svenska Bostäder (student- och forskarbostäderna)
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen och Co Architects.

 Astrid Söderbergh Widding, Helene Hellmark Knutsson, Peter Gudmundson, Karin Wanngård, Pelle Björklund och Kerstin Lindberg Göransson. 

Tidplan

Spadtag november 2015
Planerad första inflyttning bostäder: 2018
Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020 

Bild tagen från scenen

Senast uppdaterad 9 december 2015