Programsamråd om Södra Solvallastaden

Publicerad
8 december 2015 09:30
Senast ändrad
3 februari 2016 14:08
Ämne
Bällsta, Södra Solvallastaden
Områden
Bromma

Översikt över framtida bebyggelse. Tengbom.

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Södra Solvallastaden och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Förslaget innebär att en ny stadsdel byggs med cirka 1200-1500 bostäder, skola, förskolor och verksamheter i anslutning till en av hållplatserna på den planerade spårvägen Kistagrenen.

 

Ta del av programförslaget

Programmet visas under tiden 8 december 2015 – 26 januari 2016 på följande platser:

  • FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
    Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Öppettider: måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00   15.00 (ändrade tider kan förekomma).
  • Solvallas huvudentré, Travbaneplan 10, Bromma.
    Öppettider: Måndag – fredag klockan 10.00-19.00 samt lördag den 12/12, 19/12 och 26/12 klockan 10.00-19.00.
  • Stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

 

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas torsdag 14 januari, kl. 17.00-19.00 i Solvalla Konferens & Festvåning, Travbanevägen, Bromma

Vägbeskrivning: Följ Travbanevägen norrut från Bällstavägen, ta av till vänster uppför backen. Entrén är på höger sida med ingång över en bro till höger om det vita huset.

 

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på programförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 26 januari 2016 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer SDp 2012-17035

 

Ta del av handlingarna i Bygg- och plantjänsten, se länk nedan.

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Senast uppdaterad 3 februari 2016