Mariehällsskolan invigd

Publicerad
20 augusti 2014 13:03
Senast ändrad
20 augusti 2014 15:09
Ämne
Mariehällsskolan

En elev klipper bandet när Mariehällsskolan invigs. Foto: Lennart Johansson

När Mariehällsskolan idag invigdes fick det nya bostadsområdet Annedal sin skola mitt i byn. Mariehällsskolan är byggd nära mitten av Annedalsområdet och ska svara mot delar av det kommande behovet av elevplatser. Mariehällsskolan en av de 11 skolor som planeras för att möta det ökande elevantalet i det växande Stockholm fram till 2020.

Rektor Anette Madsen hälsade alla elever välkomna till deras nya skola och den första skoldagen. Skolborgarrådet Lotta Edholm uttryckte glädje över att skolan återigen tar en central plats i området och byggs för många generationer framåt.

Den nya skolan byggs för årskurserna F-6 med plats för cirka 760 elever kommer initialt att ha årskurserna F-4 och delar av skolan kommer också att användas som förskola. Skolan har en stor skolgård med lekmöjligheter och utrymme för bollsport som också kan utnyttjas av Annedalsområdets barn även efter skoltid.

Mariehällsskolan är byggd med s.k. hemvister. Hemvisten är den plats i skolan där eleven tillbringar större delen av sin tid på skolan. Hemvisten har det mesta som behövs under skoldagen: pedagogiska ytor, hygienutrymmen, lärararbetsplatser, fritidshem och fritidsklubb. Det är i hemvisten som eleven ska känna tillhörighet.

Efter uppträdande av Alcazar och besök av glassbilen kunde eleverna äntligen börja sin första skoldag i den nya skolan.

Senast uppdaterad 20 augusti 2014