Användarvillkor - karta

Stockholms stad innehar alla rättigheter till detta kartmaterial. Det får inte användas, kopieras, distribueras eller på annat sätt dupliceras i någon form utan särskilt medgivande.

För frågor om karttjänsten, och möjligheten att använda tjänsten, kontakta: Stockholms stadsbyggnadskontor, Stadsmätningsavdelningen geodataservice@stockholm.se

Senast uppdaterad 19 mars 2015