Zooma i kartan

Navigera i kartan

Se på kartsidan

Teckenförklaring

  • Bostäder
  • Arbetsplatser
  • Stora projekt
  • Kommunal service
  • Spårvägar
  • Trafik och vägar
  • Upplevelser
  • Upprustningar

Aktuellt

Stockholm växer som aldrig förr. Sedan år 2010 har vi stockholmare blivit drygt 76 000 fler och ökningen bara fortsätter. 2 juni har du möjlighet att prata med staden om hur Stockholm växer och hur det kan ske på ett bra och hållbart sätt.

Inbjudan: Prata med staden om planering och utbyggnad av Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Sedan år 2010 har vi stockholmare blivit drygt 76 000 fler och ökningen bara fortsätter. 2 juni har du möjlighet att prata med staden om hur Stockholm växer och förtätas och hur det kan ske på ett bra och hållbart sätt.

/PageFiles/1199221/Samr%c3%a5d_Kolkajen.jpg

Samråd om Kolkajen

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att området kring Kolkajen i Hjorthagen utvecklas med ny stadsbebyggelse. Samråd pågår under perioden 12 maj till den 23 juni och ett samrådsmöte kommer att hållas den 26 maj.