Zooma i kartan

Navigera i kartan

Se på kartsidan

Teckenförklaring

  • Bostäder
  • Arbetsplatser
  • Stora projekt
  • Kommunal service
  • Spårvägar
  • Trafik och vägar
  • Upplevelser
  • Upprustningar

Aktuellt

Vy från Magelungsvägen i höjd med anläggningens infart. Två personer går förbi ekdungen till vänster om anläggningen som har ett böljande stängsel. Illustration: Urban Design och Landskapslaget.

Samråd om ny stamnätsstation i Snösätra

Den 19 december hålls samrådsmöte om förslaget att skapa en stamnätsstation i Snösätra. Stamnätsstationen är en del av Svenska kraftnäts projekt, Stockholms ström, som ska bidra till ett stabilare elnät i Stockholmsregionen.