Zooma i kartan

Navigera i kartan

Se på kartsidan

Teckenförklaring

  • Bostäder
  • Arbetsplatser
  • Stora projekt
  • Kommunal service
  • Spårvägar
  • Trafik och vägar
  • Upplevelser
  • Upprustningar

Aktuellt

Under våren genomfördes steg 1 i projektet utifrån Stockholms stads metod för integrerad barnkonsekvensanalys (BKA). Steg 1 innefattar kartläggning av utemiljön utifrån barnens perspektiv som genomfördes via dialog med barn i skolor i Vårberg, Skärholmen

Kartläggning av utemiljön utifrån barnens perspektiv i Skärholmen

Skärholmen

Under våren genomfördes steg 1 i projektet utifrån Stockholms stads metod för integrerad barnkonsekvensanalys (BKA). Steg 1 innefattar kartläggning av utemiljön utifrån barnens perspektiv som genomfördes via dialog med barn i skolor i Vårberg, Skärholmen

text

Omvandling av kontor till skollokaler i Solberga

Älvsjö

Den 28 september hålls samrådsmöte om en kontorsbyggnad vid en skola i Solberga, Älvsjö. En planändring föreslås så att byggnaden kan användas för skolverksamhet. Förslaget visas på samråd under tiden 13 september - 25 oktober.